De maritieme sector is een dynamische wereld, waarin geen standaard situaties bestaan. Wij zijn daarom van mening dat je als maritieme verzekeringsmakelaar flexibel en creatief moet zijn. Flexibel en creatief in het zoeken naar de passende oplossing, zowel bij schade-afhandeling als bij het afsluiten en onderhouden van de verzekering.

Schade is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Dat is evident. Een goede schadebehandeling is mogelijk wanneer u een adequate verzekeringspolis heeft. Daarom begint bij ons de schadebehandeling al bij de commercie. De polis moet altijd goed aansluiten bij uw specifieke situatie en bijbehorende risico’s. Zo kunnen wij de beste dekking bieden en wordt de schade tot het minimum beperkt. Door onze specifieke maritieme kennis en ervaring weten wij waar we op moeten letten bij het afsluiten van de polis.

De maritieme branche is en blijft people’s business. Ook in deze huidige tijd waarin alles steeds meer om systemen en data lijkt te draaien. Bij ons staan onze relaties altijd centraal. Onze relaties zijn geen polisnummers of een dashboard uit een data-analyse. Bij ons geen trage interne processen of  vlotte babbels, maar daadkracht en service. Korte lijnen en 24/7 bereikbaar.

Voor ons is een persoonlijk benadering belangrijk bij het zaken doen. Maar let wel; wij blijven op afstand wanneer dat gewenst is. En toch zijn we altijd dichtbij wanneer nodig; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt bijpraten.

Wij zijn van mening dat elk bedrijf uniek is en haar eigen specifieke risico’s heeft. Om deze risico’s het beste af te kunnen dekken, vinden wij maatwerk een vereiste. Mocht u behoefte hebben om uw specifieke situatie te bespreken, dan komen wij graag langs.

 

Direct contact