Uw bemanning is de belangrijkste factor voor het goed presteren van uw schip. Zij onderhouden het schip, zij navigeren het schip naar haar bestemming, ze zijn verantwoordelijk voor de lading en ze zijn de oren en ogen van de mensen aan de wal. En zoals uw bemanning zorgt voor uw schip, zorgt u voor uw bemanning. Dat begint met een fijne hut, voldoende rust en wellicht een BBQ en karaoke-set aan boord.

Uiteraard ziet u uw bemanning graag in goede gezondheid. Maar er kan altijd een ongeluk gebeuren aan boord of iemand kan ziek worden. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van malaria in West-Afrika of iemand glijdt uit en breekt zijn been. Dan moet er actie worden ondernomen en moet iemand misschien wel van boord.
En dan niet bij de eerstvolgende haven, maar direct!

Bovengenoemde voorvallen kunnen financieel flink oplopen en dan is het prettig dat er een verzekering is die de kosten opvangt. Een verzekering die ook noodlottigheden dekt zoals blijvende en tijdelijke invaliditeit en overlijden. Dát is onze bemanningsverzekering, waarbij wij uiteraard rekening houden met de diverse contracten en nationaliteiten van de crew.