Het bezitten en exploiteren van een schip is een uitdaging en dat brengt onzekerheden met zich mee. Één van die onzekerheden is niet weten wat het schip op elk moment van de dag doet. Ze staat aan vele denkbare maritieme risico’s bloot, zoals aanvaring, stranding, brand, zinken, motorschade en nog tal van andere risico’s.

Een casco- en machinerieënverzekering biedt dekking voor de kosten van schadeherstel van fysieke schades aan het schip zelf. Daarnaast is ook de aanvaringsschade meegedekt, waaronder schade aan zogenaamde ‘fixed and floating objects’’. Denk hierbij aan een kade, sluis of boei. Maar ook is er dekking als u vanwege motorproblemen gesleept moet worden of wanneer de crew per ongeluk een fout maakt.

Wij sluiten de verzekering bij first-class verzekeraars. Dan weet u zeker dat de verzekeraar solvabel is én dat er met u wordt meegedacht wanneer er onverhoopt schade ontstaat.

Naast de cascoverzekering regelen wij ook de bijbehorende Molest- en Increased Value verzekeringen.

En mocht u naar een uitgesloten gebied gaan waar bijvoorbeeld piraten actief zijn, dan kunnen wij ook een Kidnap & Ransom verzekering voor u verzorgen.