Goederen worden vervoerd van A naar B. Met een schip, vliegtuig of truck. Als verzender of ontvanger van de goederen wilt u de zekerheid dat de goederen onbeschadigd aankomen op de plaats van bestemming. Helaas kunnen wij u deze zekerheid niet geven. Wél kunnen wij u de zekerheid geven dat uw financiële positie beschermd wordt door middel van een transportgoederen verzekering. Met deze verzekering beschermt u namelijk uw eigen vermogen in geval van schade aan de vervoerde zaken tijdens het transport.

De verzekering dekt o.a. materiële schade tijdens transport en verblijf gedurende het normale verloop van het transport. We bieden een all risk dekking waarbij o.a. ook bijdrages in averij grosse onder de dekking vallen. Daarnaast is er een beperktere dekking voor schade door brand en ontploffing, ongelukken met transportmiddel, vallen tijdens laden en lossen en diefstal, vermissing en zoekraken.

U kunt een verzekering afsluiten op declaratiebasis of als losse post. Samen met u kijken we naar de beste dekking en verzekering die bij uw situatie past.