Een schip is bestemd om handel mee te drijven. Maar ligt het schip overhoopt stil door schade? Dan zijn er wel kosten, maar geen inkomsten.  Is de inkomstenderving het gevolg van schade aan het schip welke is veroorzaakt door een ‘marine peril’?  Is de fysieke schade gedekt onder de cascoverzekering? Dán is er de tijdverliesverzekering die deze derving van inkomsten opvangt. Dit gedurende de periode dat het schip niet kan varen en het schip ter reparatie stilligt.

De tijdverliesverzekering heeft verschillende eigen risico’s en uitkeringsduur. Vaak begint het met een eigen risico vanaf 14 dagen en gemiddeld heeft deze verzekering een uitkeringsduur van 60 tot maximaal 90 dagen. Maar óók dit is maatwerk. Wilt u bijvoorbeeld 21 dagen eigen risico en 180 dagen uitkering? Dat bespreken wij dan graag met verzekeraars voor u.