De levenscyclus van een schip begint op een scheepswerf. De kiel wordt gelegd en de bouw begint. Secties worden gemaakt en deze worden aan elkaar gelast. Langzamerhand toont het schip haar schoonheid. Na gemiddeld een jaar wordt ze gedoopt, tewatergelaten en overgedragen aan de eigenaren. Tussendoor maakt ze nog een proefvaart om te testen hoe ze zich gedraagt wanneer ze eenmaal het ruime sop kiest.

Tussen kiel-legging en de overdracht kan er altijd iets onverwachts gebeuren, waardoor het schip schade oploopt. Of er kan zelfs na de oplevering nog een probleem ontstaan wat tijdens de bouw niet is gezien. Om deze tegenvallers op te vangen, is er een aanbouw- en garantieverzekering.