Ship Insurance International B.V. is een zelfstandige onderneming zonder eigendomsverhouding tot banken of verzekeraars en opereert daardoor zowel financieel als commercieel onafhankelijk.
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen en banken.

Wet financiële dienstverlening
Op grond van de Wet Financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken:

Registratie AFM
Ship Insurance staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12046231
Ship Insurance heeft een vergunning om te bemiddelen in: Schade verzekeringen zakelijk en schade verzekeringen particulier
Het kantoor is voornamelijk gericht op de maritieme branche zoals de scheepswerven en rederijen c.q. management kantoren. In principe bemiddelt Ship Insurance niet voor verzekeringen in de particuliere sector met uitzondering van particuliere jachten

Klachteninstituut
Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie. Onder aan de pagina treft u onze adresgegevens aan. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.
Tevens melden wij u dat Ship Insurance International B.V. is aangesloten zijn bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.

KiFid Postbus 993257 2509 AG Den Haag 070 ­ 333 89 99

Beloning

De vergoeding voor de dienstverlening van Ship Insurance International B.V. is begrepen in de premie van de verzekeringen die u via onze bemiddeling sluit. Dit betekent dat ons advies aan u geen verdere kosten met zich meebrengt.
Adresgegevens en bereikbaarheid
U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken op 050-3052800. Ship Insurance International BV, Kieler Bocht 9A Groningen. KvK: 73686883

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van SII is erop gericht om deskundige, integere en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden tegen marktconforme beloning, zonder dat hiermee de soliditeit van de onderneming, zowel op korte termijn als op lange termijn, en de zorgvuldige behandeling van klanten in het geding komen.

De uitgangspunten voor het beloningsbeleid zijn:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Bieden van een marktconforme beloning aan medewerkers;
  • Een consistente en transparante wijze van belonen, beoordelen, aanpassen en evalueren van beloningen in afstemming met de lange termijn visie, welke verwoord is in het businessplan; en
  • De beloning voor medewerkers van SII bestaat enkel uit een vaste beloning.