Wat zijn de ‘uitgesloten gebieden’ in mijn molest-verzekering?

In de molest-verzekering (ook wel War Risks genoemd) worden bepaalde gebieden uitgesloten van de dekking. Denk hierbij aan Nigeria, Israël, Libanon, Gulf van Aden en de Indische Oceaan. De uitgesloten gebieden worden genoemd in de JWLA-clausule (Joint War Listed Areas) die in de polis staat.  Deze clausule wordt herzien door de Joint War Committee als daar aanleiding toe is.

Mocht u naar één van de uitgesloten gebieden gaan, dient u dat te melden aan uw tussenpersoon. Er moet dan een aanvullende premie betaald worden om de dekking in stand te houden. De aanvullende premie hangt af van de situatie in het betreffende gebied waar u heen gaat.

Onderstaand vindt u de meest recente versie.

JWLA-032 Guyana