Wat is de toegevoegde waarde van een cyberverzekering?

In bijna alle schadepolissen is schade door cyber uitgesloten.  De cyberverzekering beschermt bedrijven tegen de schadelijke gevolgen van cyberaanvallen en datalekken. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld stil komen te staan door een cyberaanval. Een cyberverzekering dekt dan de bedrijfsschade af. Daarnaast dekt de verzekering bijvoorbeeld juridische kosten en crisismanagement kosten.