Wat is averij grosse?

Averij Grosse wordt verklaard op het moment dat schip en lading ‘gered’ moeten worden. Het houdt in dat de ladingbelanghebbenden moeten bijdragen in de kosten die worden gemaakt om schip en lading te redden.