Valt een schaarhoogwerker onder de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)?

Ja, een schaarhoogwerker valt onder de WAM en dan heeft u dekking nodig conform de wettelijk vastgestelde limieten. Ondanks dat een schaarhoogwerker niet de weg op gaat en maar 3 km per uur kan rijden, valt deze toch onder de WAM.
Onder de WAM wordt verstaan:
Alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door electrische tractie met stroomtoevoer van elders.