Wat is de SOL (Ship Owners Liability) verzekering?

De Ship Owners Liability (SOL) is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van schepen voor risico’s die niet onder P&I vallen