21 januari 2020
marijke

Loodsplicht nieuwe stijl

Recent zijn er de ‘Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)’ in de Tweede Kamer in stemming gebracht en is deze wetswijziging door een meerderheid van de Kamer aangenomen.  De Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS)

  1. moet zorgen voor verdere uniformering en betere data,
  2. erkent de kennis en kunde van kapitein en eerste stuurman
  3. en bevat een experimenteerbepaling die bijdraagt aan een wet die bij de tijd blijft.